Latestஇந்தியாஉலகம்

இந்தியாவில் குரங்கம்மையால் முதல் உயிரிழப்பு

கொச்சி, ஆகஸ்ட் 2 – குரங்கம்மையால் இந்தியாவில் முதல் உயிரிழப்பு பதிவாகியிருக்கின்றது.

ஐக்கிய அரபு சிற்றரசிலிருந்து கேரளா திரும்பிய 22 வயது ஆடவர் , அத்தொற்றினால் கடந்த சனிக்கிழமை உயிரிழந்ததை அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சு உறுதிப்படுத்தியது.

இந்தியாவில் ஏற்பட்ட அந்த உயிரிழப்பு, குரங்கம்மையால் ஆசியாவில் பதிவாகிய முதல் உயிரிழப்பு சம்பவமாகும்.
மேலும் இதுவரை பிரேசிலில் ஒருவரும், ஸ்பெய்னில் இருவரும் அத்தொற்றுக்கு பலியாகியுள்ளனர்.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!