Latestமலேசியா

வேலை அனுமதி கடிதங்களை வெளியிட MITI – யின் கீழ் ஓரிட சேவை மையம்

கோலாலம்பூர், ஜூன் 1 – முழு அடைப்பின் கீழ் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் துறைகள் அனைத்திற்கும் அனுமதி கடிதங்களை வெளியிட ஓரிட சேவை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த ஓரிட சேவை மைய நடவடிக்கைகளை, MITI  –  அனைத்துலக உள்நாட்டு வாணிப தொழிலியல் அமைச்சு  ஒருங்கிணைக்குமென தேசிய பாதுகாப்பு மன்றம் தெரிவித்தது.

வேலை அனுமதி கடிதங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் , 3.0 Covid -19 Inteligent Management System  அக்கப்பத்தின் மூலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!