central Philippines

  • Latest

    பிலிப்பின்ஸில் நில நடுக்கம்

    மணிலா, பிப் 16 – மத்திய பிலிப்பின்ஸில் இன்று அதிகாலையில் ரெக்டர் கருவியில் 6.1 அளவில் பதிவான நிலநடுக்கம் உலுக்கியது. அந்த நில நடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!