Durian board

  • Latest

    டுரியான் வாரியம் அமைக்கப்படாது

    கோலாலம்பூர், மார்ச் 16 – டுரியான் பழங்களுக்கான ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ள போதிலும் அரசாங்க தலையீடு இன்றி அந்த தொழில்றை சுயமாக செயல்படமுடியும் என்பதால் டுரியான் வாரியத்தை அமைக்கும்…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!